Tilbakevandring

Tilbakevandring

Av: Anders Trondstad, Tilbakevandringspolitisk talsmann, og Sentralstyremedlem.

Det er stadig voksende parallelle samfunnsstrukturer i Norge, som består av “nye landsmenn” med opprinnelse fra fremmede kulturer. Det innebærer at Norge som samfunn blir stadig mer fragmentert og oppsplittet. Det sosiale limet mister sitt grep og tilliten som er grunnlaget for stabiliteten i vår nasjon forvitrer. Viktigheten av å gjenvinne vår homogenitet kan ikke undervurderes. Det er selve forutsetningen for å ha en stabil nasjon. Derfor kan vi ikke akseptere situasjonen slik den nå er blitt.

Pressemelding 12. mars 2019: Politiet ville overvåke Selvstendighetspartiets møte

Selvstendighetspartiets planlagte møte i Fredrikstad lørdag 9. mars gikk litt av sporet da to uniformerte politimenn dukket opp for "å følge med" på hvem som skulle delta på vårt møte.

Politiet hadde en nærgående og sjenerende tilstedeværelse, og vi valgte derfor å avblåse møtet. Selvstendighetspartiet ser på dette som politisk overvåking og trakassering og vi jobber nå med en formell klage, både til Politiet Øst og til Sivilombudsmannen.


Ytringsfrihet og «hatefulle ytringer»

Av: Ellen Due Brynjulfsen.

Dommen falt over den 70 år gamle kvinnen.

«Menneskerettighetene omfatter også vern mot hat», sier leder av Antirasistisk senter Rune Berglund Steen til Resett. Han retter også en advarsel mot andre som kommer med krenkende ytringer på sosiale medier. «Det er viktig at folk skjønner dette nå: Dommene mot hatefulle ytringer kommer

Pressemelding 5. februar 2019, Oslo: Forsker tar til ordet for scenenekt av Selvstendighetspartiet

Pressemelding 5. februar 2019, Oslo: Forsker tar til ordet for scenenekt av Selvstendighetspartiet

Seniorforsker ved HL-senteret Terje Emberland, hevder i Rogaland Avis at partiprogrammet til Selvstendighetspartiet er rasistisk, og synes biblioteker noen ganger er “for rause” med å leie ut sine lokaler.

Emberland mener at Selvstendighetspartiet er rasistisk ettersom partiet vil at Norges urbefolkning, skal forbli et klart flertall i Norge. Denne type retorikk tar Selvstendighetspartiet sterk avstand fra.