Demokrati er aldri bortkastet tid

Av: Ellen Due Brynjulfsen.

Som en av talerne på markeringen mot FNs migrasjonsavtale utenfor Stortinget er vel jeg en av de han sikter til. Jeg kan forsikre om at jeg verken er på ytre fløy eller tror på konspirasjonsteorier. 

Hvis Lysbakken vil lære mer om konspirasjoner kan han snakke med SVs egen Berit Ås som tror at USA selv stod bak 11. september angrepet og at flyselskapene putter kjemikalier i fly eksosen for å forgifte folk. 

Det finnes en bred motstand mot avtalen fra ytre høyre til ytre venstre. I Sverige, for eksempel, skriver det kommunistiske tidsskriftet Proletären at migrasjon er et sykdomstrekk i en håpløs verden og at det er en avtale som støttes av globale kapitalister for å skape billige arbeidsplasser. Vi skal heller ikke glemme at kampsaken til LO de siste 20 årene har vært sosial dumping. LO har altså kjempet mot de negative konsekvensene av migrasjon, og de er neppe på ytre høyre fløy.

I en meningsmåling utført i 2017 i 10 EU-land svarte 55% at de ville stoppe all innvandring fra muslimske land. Kun 25% sa at de ville ha mer innvandring, mens resten var usikker. Dette viser at bekymringsnivået hos den kompakte majoriteten er skyhøy. Dersom disse hadde fått lov til å stemme direkte på FN-avtalen, er det noen tvil om at folket hadde sagt et rungende nei? 

Lysbakken er selvsagt klar over at han ikke har demokratisk støtte for sin drøm om å oversvømme Vesten med folk fra korrupte land i den tredje verden som ikke deler vestlige verdier. Dette er grunnen til at avtalen uredelig omtales som en “plattform” og at verken han eller de andre politikerne som har støttet den har ønsket å sette kritisk søkelys på den. 

Jeg verdsetter demokrati, norsk kultur og de frihetene vi i dag tar for gitt i Vesten. Disse verdiene trues nå av politikere som står fjernt fra folket. Jeg plasserer meg selv midt i det politiske spekteret som moderat sentrumspolitiker, og jeg sier meg enig i Proletärens analyse at migrasjon er et sykdomstegn. Det er noe galt i den tredje verden med kulturer som ikke er forenelig med frihetsverdiene vi har her i Norge og Vesten forøvrig. Det løses ikke ved å importere problemene hit til Norge og Europa. Migrantene legger ikke fra seg sine holdninger og verdier ved svenskegrensen.

Skal man finne en permanent bærekraftig løsning på migrasjon må man gå til kjernen i problemet. Folk i fattige land mangler arbeidsplasser og fremtidsmuligheter fordi en liten arrogant elite av politikere og byråkrater holder landenes utvikling nede gjennom korrupsjon og kleptokrati. Dette må løses lokalt, ikke gjennom å eksportere problemene til velfungerende land i Europa.

Denne artikkelen ble først publisert på ordetermitt.com den 10 januar 2019.