Norske sauer, ikke russisk ulv

Selvstendighetspartiet stiller seg på bøndenes side. I konflikten mellom næringsgrunnlaget til norske bønder og ulven er valget enkelt: Vi velger bøndene. Det er et overtramp mot distriktene at folk i byene som verken har kontakt med natur eller bønder skal fjernstyre rovdyrspolitikken i Norge basert på føleri og kunnskapsmangel.

Ulven i Skandinavia tilhører den russiske ulvestammen og er ingen truet art. En ulvestamme gir store negative konsekvenser for allsidig bruk av utmarksressursene og i neste omgang bosetting og næringsliv. Folk føler frykt for ulven der den etablerer seg. Ulven kan i spesielle situasjoner være direkte farlig for mennesker.

Vi vil synliggjøre folks motstand mot en feilslått rovdyrpolitikk, og ønsker derfor å opprette en ordning med skogvoktere, som har begrenset politimyndighet til forvaltning av villmark og fauna.

Det skal være plass til rovdyr enkelte steder i Norge, men ikke på bekostning av folks og husdyrs trygghet.