Selvstendighetspartiet - et blokkuavhengig nasjonalkonservativt sentrumsparti

Av: Dan Henry Bøhler.

Tiden er inne for et oppgjør med de fastlåste og innholdsløse blokkene høyre og venstre. Det etablerte politiske landskapet blir stadig utfordret av flere og flere som ikke kjenner seg igjen i det snevre veivalget de får. I et politisk landskap der skillelinjene blir mer utydelige, ønsker vi å rydde en ny vei som folk kan samle seg om; - Tillit og Tradisjon.

Selvstendighetspartiet frasier seg de avleggs blokkene i politikken. Vi innser at robuste og bærekraftige løsninger må gjøres på tvers av oppkonstruerte politiske skillelinjer. Norges fremtid er ikke et spørsmål om en venstre- eller høyreorientert regjering, men en storstilt dugnad på tvers av gamle skillelinjer.

Nasjonalkonservatisme er en tidløs idé som finnes i mange forskjellige former, men enkelt forklart søker den å bevare nasjonen og folket. Det er en nasjonalisme med grunnlag i kontinuitet av tradisjon og kultur; bevaring av kjære og nære verdier. Selvstendighetspartiet er her for alle som vil være med på å gjøre Norge til et bedre sted for mennesker som vil det norske vel.

Dagens politiske skillelinjer tegnes primært opp i henhold til partienes økonomiske prinsipper som til en stor grad er basert på materielle verdier i et system som er avhengig av en kontinuerlig vekst som ikke er bærekraftig over tid. Selvstendighetspartiet erkjenner at dette ikke er en holdbar modell, da makten er satt i en global kontekst uten lokal forankring. Vi vil re-orientere vår økonomiske utvikling og sette familiens, lokalsamfunnets og Norges interesser, behov og fremtid i sentrum.

Som nasjonalister er vi også glad i norsk natur og flere av våre tillitsvalgte har bakgrunn fra organisasjoner som Natur og Ungdom og Naturvernforbundet. Partibakgrunnen til våre tillitsvalgte strekker seg fra Miljøpartiet De Grønne, Høyre, Kystpartiet til Demokratene, Fremskrittspartiet og Alliansen.

Selvstendighetspartiet vil være en bestemt stemme for landets suverenitet og selvstendighet.

I et famlende mørke av politikerforakt og mistro til systemet, ønsker vi å møte det norske folk med respekt og tillit.

Vi ønsker å gjenskape et fellesskap, basert på et klassesamarbeid mellom alle samfunnslag, der alle ledd i samfunnet bygger på en felles norsk kultur og identitet.