Lyvemedia er en trussel for demokratiet

Av: Anders Tronstad.

Norske medier rapporterte nylig om et tilfelle av en gruppe unge hovedsakelig hvite Trump-supportere som angivelig skal ha rasistisk mobbet en gammel indianer og krigsveteran.

NRKs Lars-Dønvold Myhre rapporterte at veteranen hevdet at han ble hetset av skoleungdommer. Aftenpostens Hanne Christiansen skriver at en video av Trump-supportere som omringer urfolkaktivist vekker sterke reaksjoner i USA. Jørn E. Kaalstad i VG skrev at “USA-ungdom i Trump-caps hånet urfolk.”

Problemet er at det hele var en løgn -- falske nyheter. Det som egentlig skjedde var at det var en enormt stor marsj og tilstelning mot abort i Washington. Blant de som stilte var en gruppe kristne ungdommer fra en katolsk skole. De forholdt seg rolig da en sær svart sekt ved navn Black Hebrew Israelites stilte seg opp ved ungdommene og begynte å hetse dem og bruke rasistiske ukvemsord om dem. De snakket også hatefullt om homofile.

De katolske ungdommene spurte sin lærer om å få lov til å si skoleslagordet sitt høyt for å overdøve alt hatet. Selv om media påstod at de ropte “build that wall” var dette også en løgn. Skoleslagordet inneholdt bare positive og oppløftende ord og fraser som er helt vanlig på ungdomsskoler over hele USA.

Helt ut av det blå kom da noen urfolksaktivister inn blant de kristne ungdommene og slo på trommer og nynnet. Guttene opptredde så bra som en kan forvente av unge: de forholdt seg helt rolige, brukte ikke vold, svarte ikke tilbake med ukvemsord eller provoserte på andre måter. Noen av dem hadde på seg en “Make America Great Again”-caps, men de flest hadde ikke dette.

Ungdommenes eneste synd var altså at de gikk rundt og var hvite og kristne. Dette ble de ukritisk hengt ut av i media, både i USA og i Norge. “Humoristen” Cathy Griffin oppfordret til å “doxe” (avsløre addressen) til en av guttene i videoen. Han og hans familie mottok drapstrusler og illsinte meldinger av venstreradikale i harnisk. På nett ble det aktivt diskutert hvordan de skulle ødelegge livet hans ved å sørge for at han aldri skulle ha sjanse til å komme inn på en skole.

Mange feige konservative gikk raskt ut og fordømte ungdommene, uten å ha satt seg inn i saken. I Norge var det dog et par hederlige unntak. Vi vil fremheve Georg Goodings artikkel i Nettavisen, samt Aleksander Hansen Myrvang og Maria Zähler i Resett som eksempler på god og ærlig journalistikk.

Det samme kan ikke sies om det meste av media. USA har i praksis ingen presse men rene propagandaorganer for venstreradikale politiske aktivister. Det er ikke rart at folk ikke lenger stoler på de tradisjonelle nyhetene fordi de har forlatt alt som minner om journalistisk integritet.

Lyvemedias politiske slagside av falske nyheter er så massiv at det utgjør en trussel mot demokratiet. En velfungerende samfunnsdebatt med respektfull argumentasjon forutsetter at media opptrer ryddig, saklig og sannferdig. Nesten alle konflikter i Vesten i dag er skapt av media. Dette tar vi sterk avstand fra. Folket fortjener bedre.