Pressemelding 29. januar 2019, Stavanger: Selvstendighetspartiets turné fortsetter

Etter vellykkede møter i Oslo og Bergen fortsetter Selvstendighetspartiet sin turné. De neste ukene står Stavanger, Sandnes, Nittedal, Høvik, Drammen, Fredrikstad, Kristiansand, Trondheim og Tromsø for tur.

Etter en interessant media omtale i Bergens Tidende (BT) 26. januar ser vi frem til å møte presse også i andre byer. Vårt tilsvar: “Bergens Tidende misviser hva Selvstendightespartiet står for” gir litt kontekst vedrørende BTs omtale av partiet.

Selvstendighetspartiet er på mange måter et nytt type sentrumsparti som henter mange gode ideer, saker og praksiser fra både det konvensjonelle høyre og venstre. Selvstendighetspartiet har derfor hentet inspirasjon og enkelte tiltak fra Alternativ for Tyskland (AfD), Alternativ for Sverige (AfS), UK Independence Party (UKIP), Dansk Folkeparti (DF), Kystpartiet, Kristelig Folkeparti (KRF), Venstre, Senterpartiet, Miljøpartiet De Grønne (MDG) og Rødt.

Vi ligger nært opp til familiepolitikken til KRF og den verdikonservative linjen partiet en gang sto for, men nå har forlatt. Med hensyn til distriktspolitikk, landbruk og fiskeripolitikk så ligger vi nært opp til Kystpartiet og Senterpartiet, men går tidvis enda lengre i vår støtte til lokal bosetting, lokale fiskere og desentralisering av makt. Vi deler mye av miljøpolitikken til MDG som går ut på klassisk miljøvern og dyrevelferd, men stiller spørsmålstegn ved klimahysteriet. Når det kommer til Rødt så deler vi syn på viktige saker som omhandler økonomisk selvråderett, slik som ACER, ut av EØS og TiSA avtalen. På innvandringsspørsmål er vi på linje med, DF, AfD, AfS og UKIP.

Se alle våre arrangement:

Facebook: https://www.facebook.com/pg/Selvstendighet/events/

Kontaktinfo:
Bjørn Christian Rødal. Valgkampansvarlig og sentralstyremedlem
Mobil: 0047 456 94 003
Epost: kontakt@selvstendighetspartiet.no