Pressemelding 30. januar 2019, Stavanger: Selvstendighetspartiet ønsker Mahad Mahamud god hjemreise

Sagaen om Mahamuds tid i Norge er snart over. Etter en lang rettsprosess fikk bioingeniøren den 7. november 2018 endelig avslag på sin anke om utvisning fra Norge og tilbakekalling av sitt norske statsborgerskap i Borgarting lagmannsrett.

Hvor mye denne prosessen har kostet er usikkert, men det er åpenbart at det er snakk om mange millioner. Selvstendighetspartiet ønsker Mahamud god hjemreise og forventer at dommen blir snarlig iverksatt.

Selvstendighetspartiet krever Tilbakeføring ‐ slutt på feil insentiver og falsk toleranse

Det største insentivet, når det gjelder asyl og innvandring, er den lette tilgangen til det norske velferdssystemet og over flere tiår den manglende gjennomføringen av utreiseplikten for utlendinger uten berettiget opphold i Norge. Tilbakeføring til opphavslandene blir sabotert på mange måter. Både av de utreisepliktige, de innenlandske medløpere i Norge, og tidvis også opphavslandene. Kampanjer fra innvandringslobbyen og mediene sikter mot stadig flere oppholdsberettigede.

Selvstendighetspartiet vil ha slutt på denne ringeakten for rettsstaten. Alle asylsøkere som har fått rettskraftig avslag på sine søknader, skal uten unntak bringes ut av landet, så fremt de ikke selv frivillig adlyder det pålegget om utreise som de har fått. Utviklingshjelp, eller kutt av slik hjelp, samt visumpolitikken, må brukes som brekkstang for å sikre at opphavslandene samarbeider om å akseptere tilbakeføringen av sine egne statsborgere.

Les hele vårt partiprogram:

http://selvstendighetspartiet.no/partiprogram

Kontaktinfo:
Bjørn Christian Rødal. Valgkampansvarlig og sentralstyremedlem
Mobil: 0047 456 94 003

Epost: kontakt@selvstendighetspartiet.no