Pressemelding 1. februar 2019, Stavanger: Venstreekstreme forstyrret møte i Stavanger og oppfordrer til scenenekt av Selvstendighetspartiet

Tre venstreekstreme forstyrret i går, torsdag 31. januar Selvstendighetspartiets første offentlig møte på Sølvberget bibliotek og kulturhus i Stavanger.

Selvstendighetspartiet var klar over risikoen for at antidemokratiske krefter kunne finne på å forstyrret møtet og pøblene ble raskt forvist av en vekter.

Det fremstår nå som miljøet rundt den svindeldømte Kjell Gunnar Larsen planlegger å forstyrre Selvstendighetspartiets fremtidige møter. I en oppfordring publisert på Facebook-gruppen: “Antirasistisk Front Stavanger” skrives det:

Møt opp og send denne brune gjengen rett hjem. Be bibliotek og rådhus om å stenge dem ute fra disse møteplassene. Okkuper møteplassene i gule vester og ta talerstolen fra dem!

Posten er delt i 20 ulike grupper på Facebook av Kjell Gunnar Larsen. Larsen er en kjent person i det ytterste venstre i Norge. Larsen ble dømt som hovedmann i medlemsjukset til SOS Rasisme i 2016. Larsen var også sentral da AKP-medlemmer kuppet SOS Rasisme i 1993 og var med å etablere den antidemokratiske kommunistgruppen Tjen Folket i 1997.

Vi lar oss ikke true til taushet av antidemokratiske krefter. Slike angrep på den demokratiske prosessen bare styrker vår moral og mobiliserer våre støttespillere.” - Bjørn Christian Rødal.

Etter vellykkede møter i Oslo, Bergen og Stavanger fortsetter Selvstendighetspartiet sin turné. De neste ukene står Sandnes, Nittedal, Høvik, Drammen, Fredrikstad, Kristiansand, Trondheim og Tromsø for tur.

Kontaktinfo:
Bjørn Christian Rødal. Valgkampansvarlig og sentralstyremedlem
Mobil: 0047 456 94 003

Epost: kontakt@selvstendighetspartiet.no