Pressemelding 5. februar 2019, Oslo: Forsker tar til ordet for scenenekt av Selvstendighetspartiet

Seniorforsker ved HL-senteret Terje Emberland, hevder i Rogaland Avis at partiprogrammet til Selvstendighetspartiet er rasistisk, og synes biblioteker noen ganger er “for rause” med å leie ut sine lokaler.

Emberland mener at Selvstendighetspartiet er rasistisk ettersom partiet vil at Norges urbefolkning, skal forbli et klart flertall i Norge. Denne type retorikk tar Selvstendighetspartiet sterk avstand fra.

Igjen viser dinosaurmedia at de ikke driver med journalistikk i tradisjonell forstand, men politisk aktivisme hvor de innhenter “eksperter” som har en tydelig politisk slagside og som ikke er interessert i å vite hva vi faktisk mener, men heller velger å demonisere oss ved “guilt by association. Dette er svært uredelig.” - Bjørn Christian Rødal

Vi lar oss ikke bølle til taushet av antidemokratiske krefter. At det skulle være rasistisk å mene at nordmenn skal være et klart flertall i Norge er absurd. Å være norsk består av en etnisk og en kulturell komponent. Om man overfokuserer bare på en av delene blir det feil. Det er uryddig når en forsker går så langt i å legge ord i munnen vår og tilskrive oss meninger og holdninger vi ikke har.” - Ellen Due Brynjulfsen

Etter vellykkede møter i Oslo, Bergen og Stavanger fortsetter Selvstendighetspartiet sin turné. De neste ukene står Sandnes, Nittedal, Høvik, Drammen, Fredrikstad, Kristiansand, Trondheim og Tromsø for tur.

Kontaktinfo:
Bjørn Christian Rødal. Valgkampansvarlig og sentralstyremedlem
Mobil: 0047 456 94 003

Epost: kontakt@selvstendighetspartiet.no