Pressemelding 8. august 2019: Aftenposten ved journalist Harald Stolt-Nielsen villeder sine leser om den pågående befolkningsutskiftningen

For Selvstendighetspartiet er det ingen politisk sak som er så viktig som kampen mot Den store befolkningsutskiftingen.

At Aftenposten ved journalist Harald Stolt-Nielsen kaller den ubestridelige befolkningsutskiftingen i Vesten for en «konspirasjonsteori» er ikke det tidligere ærverdige mediehuset verdig.

Andelen nordmenn i Norge minker, dette er et ubestridelig faktum. Aftenposten publiserte 18. juni i år selv en artikkel fra NTB om befolkningsvekst hvor de skrev at «i land som Tyskland, Ungarn, Russland, Italia og Japan er det ventet at antall migranter vil kompensere for et fall i antall innbyggere som skyldes at fødselstallet er lavere enn antall dødsfall.» Altså at unge innvandrere skal erstatte den aldrende vertsbefolkningen.

Leser ikke Aftenposten-journalist Harald Stolt-Nielsen sin egen avis? Er Stolt-Nielsen virkelig uvitende om endringen i befolkningssammensetningen i Norge og Europa? Det virker lite plausibelt, det er ikke til å unngå å få med seg. Er han klar over at det er nettopp denne typen propaganda som gjør at trykkokeren eksploderer?

Vi trenger mer debatt om den pågående befolkningsutskiftningen, nettopp for å forhindre at unge menn blir drevet til vanvidd og begår den type forbrytelser vi har vært vitne til i Texas, USA og Christchurch i New Zealand de siste månedene.

Kontaktinfo:
Bjørn Christian Rødal. Valgkampansvarlig og sentralstyremedlem
Mobil: 0047 456 94 003

Epost: kontakt@selvstendighetspartiet.no