En nasjonal modell for fred i Europa

I oktober 2018 var jeg på to konferanser og en studietur til Kiev for å få et bedre innblikk i situasjonen i Ukraina. Jeg deltok først på Intermarium konferansen som handlet om å danne en geopolitisk blokk i Øst-Europa som et alternativ til EU. Deretter deltok jeg som taler på «Paneuropa Conference». Konflikten i Ukraina er svært skadelig for hele Europa. Den skaper unødvendig politisk splittelse i resten av Europa og da spesielt blant de som står i opposisjon mot EU. Derfor er det viktig og relevant å holde seg oppdatert på utviklingen av situasjonen og finne ut hvordan man kan bidra til fred og forsoning.

Hvorfor ble ingen av intervjuene vist?

Fredag 7. desember ble det avholdt en markering mot FNs migrasjonspakt foran Stortinget. Rett før markeringen mot FNs migrasjonspakt fikk Lena Andreassen og jeg, i kraft av at vi var arrangører og talere, forespørsel om å være med på et intervju fra NRK. Intervjuet ble gjennomført ryddig og teknisk bra og reporteren fra NRK virket fornøyd. Det var flere journalister tilstede foran Stortinget den kvelden og totalt så ga jeg fire intervjuer, ett til NRK, to til TV2 og ett til VG Tv. Ingen av de ble brukt.

Russland, det nære utland og Vesten

Av: Bjørn Christian Rødal

Det diplomatiske forholdet mellom Russland og deres vestlige motparter, hovedsakelig EU og USA, har siden 2014 vært på frysepunktet. En ordkrig har pågått over krisen og konflikten i Ukraina. Noe som tilsynelatende startet  som en lokal og intern disputt mellom forskjellige fraksjoner i Ukraina har blitt til en internasjonal slagmark av retorikk og sanksjoner mellom Russland og de vestlige makter.