Velkommen til selvstendighetspartiet!

Vi er et blokkuavhengig, nasjonalkonservativt sentrumsalternativ for morgendagen.

Tiden er inne for et oppgjør med de fastlåste og innholdsløse blokkene høyre og venstre. Det etablerte politiske landskapet blir stadig utfordret av de mange som ikke kjenner seg igjen i det snevre veivalget de har fått. I et politisk landskap der skillelinjene blir mer utydelige ønsker Selvstendighetspartiet å være en bestemt stemme for landets suverenitet og selvstendighet.

I et famlende mørke av politikerforakt og mistro til systemet, ønsker vi å møte det norske folk med respekt og tillit.

Vi ønsker å gjenskape et felleskap som når ut til alle ledd i samfunnet, og som bygger på norsk kultur og identitet. Med tillit og tradisjon står vi klare for å løse flokene, sammen er vi Norge!