10 Hovedpunkter

1. JA TIL FRI FERDSEL, NEI TIL BOM OG VEIPRISING GJENNOM GPS I NORGE

Selvstendighetspartiet ønsker verken bom eller GPS styrt veiprising. Vi mener at det betales inn nok skatter og avgifter og at vi kan delegere penger til veibygging/vedlikehold, som ellers ville gått andre steder som for eksempel til utlandet. Det er også ikke holdbart at man skal mer og mer overvåkes og at man må betale for å bevege seg i sitt eget land der det allerede skattes alt for mye.

2. SKATTET EIENDOM ER IKKE EGEN EIENDOM, NEI TIL EIENDOMSSKATT

Selvstendighetspartiet ønsker å fjerne urettferdige skatter og avgifter. Det finnes flere skatter og avgifter i Norge som oppleves som frihetsberøvelse. Eiendomsskatt er en av disse da vi mener at man ikke eier noe når man må betale en kontinuerlig sum for å beholde eiendommen.

3. JA TIL LOKALT LANDBRUK / FISKE OG KORTREIST MAT

Selvforsyning av basismatvarer er en forutsetning for en fri og selvstendig nasjon. Mindre og større gårdsinitiativ skal derfor belønnes og oppmuntres. Kortreist mat skaper også forståelse og matglede. 

4. JA TIL SELVSTENDIGHET, NEI TIL EØS OG SCHENGEN

Vi vil handle for å bevare den nordiske kulturarven og hevde norsk suverenitet. Norge er i likhet med andre land unikt og verdt å bevare. Vi vil reforhandle EØS til vår fordel for å bevare norsk suverenitet. Selvstendighetspartiets fanesak er derfor «Ja til selvstendighet, nei til EØS og Schengen.»

5. ØKT STØTTE TIL DEN TRADISJONELLE FAMILIEN

Familien er kjernen i samfunnet. Hvis familiene har det bra og fungerer godt har samfunnet det også godt. Selvstendighetspartiet vil derfor motarbeide de lave norske fødselstallene ved å skape bærekraftige insentivordninger for å bevare og styrke den norske befolkningen.

6. UMIDDELBART STOPPE MASSEINNVANDRINGEN OG IVERKSETTE TILBAKEVANDRING

Masseinnvandring er skadelig både for mottakerlandet og opprinnelseslandet. Norge har ført en generøs flyktning- og asylpolitikk. Når det blir fred skal vi hjelpe dem hjem slik at de kan gjenoppbygge sine samfunn. Disse tiltakene er kritisk for å kunne løse andre sosiale og demografiske problemer i årene som kommer. Nordmenn som er Norges urbefolkning skal forbli et klart flertall i eget land.

7. STYRKE HEIMEVERNET OG RUSTE OPP FORSVARET

For å ha et troverdig forsvar med dekning i hele landet så må HV rustes opp med ytterligere 300.000 soldater, og Sjøheimevernet må gjenopprettes. Dette er helt nødvendig for at Norge skal kunne hevde territoriell suverenitet. Forsvaret skal styrkes med nye mobile plattformer for luftforsvar for å ha kontroll og eierskap på luftrommet i Norge.

8. STERKERE LOKALT SELVSTYRE OG ET LEVENDE DISTRIKTS-NORGE

Lokale forskjeller og identitet er mangfold tilpasset våre nordiske forhold. Dette ønsker vi å bevare og styrke gjennom et levedyktig lokalstyre. Mange norske fylker og kommuner har navn og tradisjoner som stammer tilbake til vikingtidens småkongedømmer. Det er en nasjonal skam at disse nå erstattes av byråkratiske nykonstruksjoner.

9. BESKYTTE OG STYRKE YTRINGSFRIHETEN, NEI TIL POLITISK KORREKTHET

Alle sosiale medieplattformer som har norske brukere skal respektere og opprettholde norske borgeres ytringsfrihet. På bakgrunn av dette vil Selvstendighetspartiet også fjerne rasismeparagrafen (§ 185 i straffeloven).

10. NEI TIL ØDELEGGELSE AV NORSK NATUR

Siden fordums tid har havet vært en ferdselsvei og et matfat for nordmenn. Selvstendighetspartiet vil derfor ta vare på havene våre og sjølivet. Derfor skal vi skattlegge bedrifter og innføre sanksjoner mot land som bedriver omfattende plastforurensning av havene.


Fylkeslaget i Rogaland

Vi har et samarbeid med Demokratene i dette Fylkestingsvalget. Det vil si at Selvstendighetspartiet fyller opp Demokratene sine poster for dette valget i Rogaland. En stemme for Demokratene Rogaland er en stemme for Selvstendighetspartiet Rogaland.

1. Kandidat

Aage Vadla Otterbech

1966

Stavanger

2. Kandidat

Chris Andrè Strømland

1986

Tananger

3. Kandidat

Stian Bjerga

1974

Hundvåg

4. Kandidat

Eirik Håland

1974

Sandnes

5. Kandidat

Thor Sporkland

1972

Stavanger

6. Kandidat

Kjersti Margrethe Gilje

1959

Klepp