Selvstendighetspartiet trenger deg og ditt bidrag for å kunne fortsette å skalere opp arbeidet for et nasjonalkonservativt Norge.

40kr i måneden dekker kaffe til potensielt nytt medlem. 100kr i måneden dekker kostnaden av 200 løpesedler. 200kr i måneden dekker 10 plakater til en markering. 500kr i måneden dekker ⅓ av partiets online driftskostnader. 1000kr i måneden dekker leie av lokale til et av våre månedlig arrangement. 5000kr i måneden dekker brorparten av reisekostnadene til ledelse. Takk for din støtte.

STØTT OSS MÅNEDLIG

 

Doner med bankoverføring til følgende kontonummer: 1503.73.62686

STØTT OSS MED ENGANGSBELØP

støttossviavipps.png